Politika privatnosti

Poslednje ažuriranje: 21. maja 2023.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti. Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti je napravljena uz pomoć TermsFeed generatora politike privatnosti.

Tumačenje i definicije
Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog označava jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Povezano lice označava entitet koji kontroliše, kontroliše ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasa za izbor direktora ili drugog organa upravljanja.

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) se odnosi na Astrodetoks.

Kolačići su male datoteke koje veb-sajt postavlja na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a koji sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na tom veb-sajtu među njegovim brojnim upotrebama.

Zemlja se odnosi na: Srbiju

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

Usluga se odnosi na veb lokaciju.

Dobavljač usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

Usluga društvenih medija treće strane se odnosi na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže preko koje se korisnik može prijaviti ili kreirati nalog da bi koristio uslugu.

Podaci o korišćenju se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb-sajt se odnosi na Astrodetoks, kome se može pristupiti sa https://www.astrodetoks.com/

Vi označava osobu koja pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja.

Informacije iz usluga društvenih medija trećih strana

Kompanija vam omogućava da kreirate nalog i prijavite se da biste koristili uslugu preko sledećih usluga društvenih medija trećih strana:

Ako odlučite da se registrujete preko ili nam na drugi način dozvolite pristup uslugama društvenih medija treće strane, možemo da prikupljamo lične podatke koji su već povezani sa nalogom Vaše usluge društvenih medija treće strane, kao što su Vaše ime, Vaša adresa e-pošte, Vaše aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezana sa tim nalogom.

Takođe možete imati opciju da delite dodatne informacije sa Kompanijom preko naloga vaše usluge društvenih medija treće strane. Ako odlučite da pružite takve informacije i lične podatke, tokom registracije ili na drugi način, dajete Kompaniji dozvolu da ih koristi, deli i čuva na način u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Više o kolačićima možete saznati u članku veb-sajta TermsFeed.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

Vaše lične podatke možemo da podelimo u sledećim situacijama:

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo obavezni da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Izbrišite svoje lične podatke

Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama iz usluge.

Svoje informacije možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti odeljak podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati da zadržimo određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Bezbednost vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dalo lične podatke, molimo Kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših informacija, a vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može sadržati veze ka drugim veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

Promene ove politike privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati: