Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: 21. maja 2023.

Pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti pre korišćenja naše usluge.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Astrodetoks ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste uslugu.

Preuzimanje sadržaja nije dozvoljeno bez dozvole vlasnice sajta Astrodetoks. Sadržaj je jedino moguće deliti putem ,,share“ opcije na kraju svakog objavljenog članka.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može da sadrži veze ka veb lokacijama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom kompanije.

Astrodetoks nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i saglasni ste da Astrodetoks neće biti odgovorna direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju Astrodetoks ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za ličnu povredu, gubitak privatnosti koji proizilazi iz ili na bilo koji način u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova).

Promene ovih uslova i odredbi

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu biće određeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, prestanite da koristite veb lokaciju i uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati: