Sinteza: podznak, Sunce i Mesec

Maja Lazić
septembar 4, 2021

Sinteza: podznak, Sunce i Mesec

PODZNAK

Tema ovog teksta je podznak i ostale bitne natalne karakteristike pojedinca.

Sve planete i delovi natala žele da žive. Ipak, možda ste i vi među onima koji su od malena učeni da potiskuju delove sebe, da bi bili prihvaćeni, voljeni ili jednostavno da bi izbegli probleme. Istina je da postoje ljudi sa vidljivom disonantnošću podznaka, Sunca i Meseca. Oni drugima mogu da deluju vrlo rastrzano/rastrojeno. Takođe, spoljni konflikti su česti kada osećamo unutrašnji nesklad. Kontradiktornost ove tri važne astrološke tačke snažno definiše ličnost i govori o potencijalnim problemima u njenom izražavanju.

Ali da se vratimo korak unazad. Natalna karta sadrži vitalne životne sile, a ne samo neke ,mrtve podatke’. Ona je simboličan prikaz kako se naša energija manifestuje na astralnom nivou kroz vodene, na mentalnom kroz vazdušne, na fizičkom kroz zemljane i eteričnom kroz vatrene znake. O ovome je detaljno pisao Stiven Arojo.

Znaci zodijaka predstavljaju živu energiju i silu u nama koja nas vodi kroz život. Uostalom ceo život je kretanje i kako ćemo ispoljiti ovu živu silu natalnih planeta nije čvrsto definisano niti predetirminisano. Kako menjamo sebe tako se i naš život menja. Međutim, ako odbijamo da se promenimo-tu nastaju problemi.

Izazovi na putu do samospoznaje

Srećom, astrologija nam može pomoći da shvatimo uzroke problema, ali natalna karta ne treba da bude dežurni krivac. Uzroci problema su uvek u našem ponašanju, ne u astrološkim simbolima ili aspektima. Međutim, simboli nam pomažu da objasnimo ono što doživljavamo. Uvek imamo izbor da na drugačiji način manifestujemo energiju svoje natalne karte, jer to zavisi od upotrebe slobodne volje.

Kako povezati Sunce/Mesec i ascendent predstavlja osnovu astrološke analize i može puno otkriti o ličnosti. Potrebno je naglasiti da postoji kvalitativna razlika između aspekata među planetama i aspekata planeta sa kućama. Aspekti planeta sa ascendentom su glavni putevi na vašoj životnoj mapi. To su primarni tokovi energije, ali ne moraju da budu blokade sa kojima se moramo suočiti.

Lična vibracija i kvalitet naše energije kroz znake kanalisaće se uvek kroz planete u datom znaku. Ono čega nismo svesni unutar sebe biće nam stavljeno do znanja kroz spoljne okolnosti. Šta je akumulirano u planeti doživećemo kroz aspekte ili ljude koji imaju planete u istom znaku. Druge ljude uvek upoznajemo kroz svoje osobine i to je u velikoj meri definisano podznakom, kao prvim kontaktom.

Natalni aspekti

Ipak, svako od nas uglavnom ima brojne aspekate sa podznakom i Suncem/Mesecom koji utiču na interpretaciju i ispoljavanje karaktera osobe. O aspektima imate već detaljno na mom sajtu. Energije znaka i planeta su kroz ove aspekte ispresecane i prepliću se. Zato ovaj tekst ima za cilj da podluži samo kao uvod u ovako veliku temu.

Većina ljudi ima Sunce i Mesec u aspektima sa brzim planetama koji dodaju novi kvalitet ispoljavanja ličnosti. Ako postoje i aspekti sa Jupiterom i Saturnom položaj u kući će se osetiti više od znaka i to će biti bitna oblast ispoljavanja ličnosti. U slučaju aspekata Sunca/Meseca sa transcendentalnim planetama duboko smo pokrenuti i izazvani da menjamo život vođeni višim ciljevima. Mnogo je bolje da aspekti postoje nego da ih nema, jer je aspekt direktna veza koja nam može poslužiti za rad na integraciji natalne karte.

Žene se više identifikuju sa aspektima sa Mesecom a muškarci sa aspektima Sunca. To uzimamo kao prvu tačku u analizi. Sunce i Mesec u znacima govore o arhetipskoj ulozi prema znaku koju preuzimamo na sebe. To nas čini živim i neophodno nam je da ispoljimo ovaj deo ličnosti. Kuća u kojoj se nalaze Sunce i Mesec pokazuju ,,pozornicu’’ gde se ova uloga igra i gde leže najvažnije lekcije.

Osnovno o Suncu/Mesecu

Sunce je čista energija osobe koju boje njene težnje i ciljevi. Ovo je egosvest nad kojim imamo kontrolu. Postoje osobine Sunca koje još nismo razvili, naročito ako je osoba mlađa od 36 godina. Kroz položaj Sunca u odnosu na podznak pokazujemo svoju slobodnu volju i u kvadratima možemo imati utisak da ne uspevamo da ostvarimo ciljeve. Međutim, upravo moramo da jačamo volju. U tom slučaju mnogo su bitne kundalini joga vežbe fokusirane na solarni pleksus, posebno ,,vatreni dah’’.

Mesec govori o našoj emocionalnoj prirodi i emotivnom životu. Mogu da postoje snažni aspekti Meseca kada svoje emotivne reakcije nismo još uvek uravnotežili ili naučili da konstruktivno koristimo. To je astralni aspekt ličnosti i vibracija koja nas određuje. Mesec u znaku pokazuje naša osećanja čije vibracije se manifestuju kroz emocije i emotiivne kontakte. Može se reći da Mesec definiše glavne događaje u životu govoreći o nesvesnim navikama i sećanjima koja i jesu naša ,,sudbina’’.

Ascendent i njegov tačan položaj zavisi od rođenja i predstavljaj najličniju tačku. Ascendent pokazuje nivo asertivnosti i samopouzdanja. On je uvek vrlo opipljiv i vidljiv, naročito kroz fizičko telo i životna iskustva kroz koja materijalizujemo postojanje. Prema tome će se aspekti koji postoje sa ascendentom snažno osećati/videti na fizičkom nivou.

Još o aspektima

Aspekt Meseca sa ascendentom ne samo da osećamo već živimo pa će intenzivno opisati nečiji život/ponašanje. U slučaju izazovnih natalnih položaja Meseca tranzitni ciklusi Meseca vam mogu mnogo pomoći. Sve što se odvija u Kosmosu odvija se i u vama.

Ako osoba ima izazovne aspekte Sunca sa Mesecom to ukazuje na prošlost koja kao da joj i dalje visi nad glavom. O ovim aspektima sam detaljno pisala u mojim tekstovima. U ponašanju se ističu delovi ličnosti koji potiči iz drugih inkarnacija i deluje da ne vladamo sobom. Osoba često može imati suprotstavljene težnje i osećati se rastrzano zbog manjka emocionalne inteligencije.

Posebno izazovno može biti kada je Mesec u opoziciji sa Suncem koji su istovremeno u kvadratu sa ascendentom. Može delovati kao da ne znamo šta želimo, a sukobi u odnosima i kući mogu biti česti. Sve dok ne nauči da vladamo sobom možemo imati problema u braku i dugim vezama.

Potrebno je da naglasim da ono što imamo u sebi to i isijavamo spolja, pa će se kroz podznak i fizičko telo i pokazati. Kod smanjene vitalnosti i pada imuniteta odrađava se blokada energije natalog Sunca. Trigoni Sunca i Mesec govore o lakšem izražavanju emocija i volje.

Ukratko ću spomenuti par primera veze podznaka sa Suncem/Mesecom:

  • Sunce/Mesec u kvadratu sa podznakom:

-Suncem u kvadratu sa podznakom deluje kao da teško pratimo ritam života, jer čujemo neku drugu muziku.

– Mesec u kvadratu sa podznakom može svojim ponašanjem negirati čak i najbolje natalne aspekte. Potrebno je da naučimo ovo da transformišemo.

  • Sunce /Mesec u opoziciji sa podznakom:

– opozicija znaka Sunca/Meseca sa znakom ascendenta govori o konfliktu koji je vidljiv drugima. Ovi konflikti na nivou ličnosti će se projektovati na druge ljude.

– Sunce opozicija podznak može ukazivati na konflikt sa ocem ili mužem, kao i ponašanje koje projektujemo na druge. Apsolutno nije obavezno i od nas zavisi.

– Mesec opozicija podznak može ukazivati na konflikt sa majkom ili poteškoće u ulozi majke. U ovom slučaju vrlo je važno kako je osoba naučila da ispoljava emocije u ranom detinjstvu.

  • Sunce/Mesec u konjunkciji sa podznakom:

-osoba svoje ponašanje definiše kroz ispoljavanje emocija i svog identiteta koji je usklađen

  • Sunce/Mesec u sekstilu/trigonu sa podznakom:

-Sunce u trigonu sa podznakom govori o snazi osobe koja sebi kroči put imajući poverenja u sebe. Snaga srca je motiviše da uspe i ostvari svoje težnje. Kao i u sekstilu deluje da osoba pleše u ritmu muzike.

-Mesec u sekstilu/trigonu daje osobi priliku da emocije na prohodan način ispoljava u ponašanju i kretanje kroz život

Ugaone kuće

Ugaone kuće su same po sebi jako važne ako se tu nalazi i neka planeta. Osetićemo ih najjače tokom tranzita na ovim tačkama. Odnos podznaka sa uglovima pokazuje osnovne životne oblasti, posao, porodicu i partnera. Kako se energija našeg podznaka menja, što je vidljivo i kroz progresije, tako možemo menjati ove životne oblasti. Ipak, osim kroz podznak kako nas drugi doživljavaju biće pokazano i kroz MC i aspekt sa podznakom.

Podznak može biti u trigonu, kvadratu ili seksilu sa MC-om. Ova veza govori o ponašanju i putevima usmeravanja naše energije. Podznak će pokazati fizičku aktivnost na nivou našeg tela i onog što nas blisko opisuje. MC pokazuje ono što naša ličnost kroz vreme projektuje i stvara u svetu, kao vid nefizičke javne manifestacije našeg bića.

U nekim slučajevima kada su ove dve tačke u kvadratu osoba nije uskladila svoje ponašanje. Njeno ponašanje joj ne omogućava da ispolji svoje veštine što može stvarati poslovne probleme i usporavati napredak. Ipak, kada ova osoba prevaziđe kvadrat u sebi onda će ga prevazići i spolja. Radi se prosto o nesvesnoj energiji koja je blokirana i koja mora da se oslobodi.

Finese

Ako bi obratili pažnju i na IC osoba može biti vaspitana na način koji onemogućava razvoj njene ličnosti pa svakako i to moramo uzeti u ozbir. Osoba se može osećati blokirano a konflikt kopira na partnere ili poslovne odnose. U zavisnosti o snage Sunca tokom života će pokušavati da ojača ličnost i živi autentično. Ako je Sunce oslabljeno aspektima pod teretom porodičnog nasleđa neće moći da živi svoju pravu prirodu i to će jasno i osećati na nivou zdravlja.

Ako su MC i ASC u istom elementu, ako postoji trigon i sekstil postoji sličan temperament znaka. Moramo da gledamo samo egzaktne aspekte, uz orbis od maksimalno dva stepena. Trigon će pokazati ponašanje koje direktno uz negovanje naših talenata vodi ka uspehu. Kvadrat će pokazati neprilagođeno i neusklađeno ponašanje kao i izazove sa šefom, jer osoba ne radi ono što bi trebalo da bi ostvarila uspeh. Potrebno je da to nauči. Često sve ovo uključuje i uklješten znak.

Naravno, sve je i pod uticajem ostalih natalnih planeta i mogućih aspekata na navedene tačke što menja način ispoljavanja i interpretacije za svakog pojedinca. Ako imate i druge planete na ASC/ MC osi kao i u periodima tranzita transcendentnih planeta ovo je još više naglašeno.

Momenti aktivacije

Kosmičke promene kroz tranzite nisu nikad uzrok emocionalnih problema, ali će ako postoje problemi i neusaglašenost u ponašanju, govoru i emocijama pojedinca biti izbačeni na površinu tako da bi mogli da ih osvestimo. Čovek je zato najosetljiviji na tranzite i aspekte koje sam natalno ima čak i kada ovi tranziti ne formiraju aspekte sa njegovim natalnim planetama.

Pomračenja na ASC-u i MC- mogu doneti velike promene i otvaranje novih puteva, ali i gašenje i urušavanje oblasti koje su klimave da bi ih opet izgradili. Moramo da posmatramo i vladare i njihov odnos sa Suncem/Mesecom tj. njihovim vladarima.

Progresije i direkcije će ponuditi načine razvoja našeg ponašanja jer tokom života učimo na greškama pa i menjamo svoje ponašanje. Ako to ipak ne uradimo život doživljavamo problematičnim. Tranziti će nam svakako pomoći da izlečimo ono što nosimo u svom energetskom telu.

Kroz jezik astrologije možemo da objasnimo zašto se nešto dešava, ali slobodna volja daje mogućnost i promene našeg ponašanja. Ona uvek nudi moguće puteve lakšeg ujedinjenja svih delova vaše ličnosti i put menjanja obrazaca koji nam više ne služe. Iako za promenu nekih od ovih obrazaca treba određeni vremenski period, kao i sa svime u životu rezultati zavise od uloženog truda.

Razumevanje natalne karte nikada nema za cilj da nas drži vezane već da nam pomogne da rastemo. To je moj pristup i koncept na kome počiva Astrodetoks. Ako i dalje mislite da vas vaša natalna karta ograničava pozivam vas da mi se javite i vidite svoju natalnu kartu iz jednog svežeg i oslobađajućeg ugla.

Ako vaš podznak povezuje vaše natalno Sunce i Mesec?

Povezani članci

Smisao astroloških analiza

Jedno od pitanja sa kojim započinjem skoro svaku konsultaciju, pogotovo ako je osoba prvi put kod mene, je da pitam koja su očekivanja od analize i razgovora sa mnom. Analize dolaze u raznim oblicima i formama. Postoje natalne karte u kojima je sve jasno. Ili koje samo tako deluju. Ima i onih koje su kompleksne i dolaze u slojevima metafora i simbola. Ili odmah vode do suštine.

Pročitaj više

Natalne inkonjunkcije & neproživljen život

Šta je inkonjunkcija? To je aspekt koji ukazuje na tenziju, nekompatibilnost energija planeta koje su uključene i nelagodu u kućama u kojima se one nalaze. Obično ove kuće imaju poveću dozu stida, neprijatnosti i komplikacije. U ovom aspektu od obe planete se traži prilagođavanje, ali se to većinom izbegava. Tačnije ako vlasnik natalne karte neće da se menja.

Pročitaj više

Nesvesni Pluton i blokirana energija natalne karte

U natalnoj karti Pluton u znaku, kući, njegov vladar i aspekti pletu priču karme. Pluton je tačka gde nesvesno težimo da imamo moć zarad emocionalne sigurnosti. Problemi nastaju kada osoba ne zna kako da sigurnost ostvari bez da se nesvesno ponaša. Ako Pluton ima puno aspekata, ako je retrogradan i ima odnos sa Južnim čvorom daće ideju o lekcijama Duše.

Pročitaj više