Saturn u kućama

Maja Lazić
septembar 24, 2020

Saturn u kućama

Ovaj tekst je fokusiran na Saturn u kućama i lekcije koje nosi.

Saturn u kućama natalne karte ukazuje na oblast života u kojoj kroz odlaganje i suočavanje sa teškom okolnostima učimo da prevaziđemo ono što nas ograničava. Na prvu loptu ove ograničavajuće okolnosti nam ne prijaju. Nivo težine izazova zavisi od naše spremnosti da preuzmemo odgovornost za svoj život. Često postoji izbegavanje da se bavimo datom oblašću života. Često negiramo problem pa tako činimo da on postane bolniji i veći.

Princip polariteta je osnova za razumevanje ove teme. Razlog problema ćemo videti u drugima ili ćemo sebe optuživati i biti kruti u usvajanju novog načina realističnijeg ponašanja. Okolina će nam uvek pokazati šta smo propustili da uradimo. Pokazaće de nismo dovoljno uložili i šta je to u nama samima i dalje nedovoljno dobro da prođe test Saturna. Iz ovog razloga spoljne okolnosti i dokle god njih krivimo za situacije u svom životu, samo su kontekst koji je neophodan za usvajajnje bitnih životnih lekcija.

Svakako karmičke lekcije za svaki položaj za Saturn u kućama jedino možemo razumeti u sklopu natalne karte, nikako ne izolovano. Svako od nas preuzima odgovornost za planete u svom natalu pa ako negde postoji problem uvek je na pojedincu da to menja ili prevaziđe, što je uvek moguće!

Saturn u kućama o kojoj god kući da se radi ukazuje na prilike, pogotovo oko Saturnovog povratka, koje omogućavaju integraciju naše ličnosti. Prestajemo da krivimo okolnosti i druge ljude. Tada stičemo integritet koji će nas podržati da izgradimo život na zdravim osnovama. Takođe, Saturn u kućama ukazuje na oblast u kojoj se promene sporije dešavaju i koje su nam teške. A kada to prevaziđemo, nova životna faza strukture u našem životu počinje.

Sledi opis za Saturn u kućama natalne karte. Koju lekciju za vas krije Saturn  u kućama pročitajte u nastavku teksta? Ovo može da vam koristi i za položaj tranzitnog Saturna u kućama takođe.

Saturn u I kući

Život počinje kasnije nego drugima, naročito ako se poredimo sa njima. Fizičko telo traži veću pažnju. Neophodno je redovno vežbanje, zdrava ishrana i učenje od granicama do kojih možemo da idemo. Stare astrološke knjige naglašavaju sklonost povredama glave, istegnuće mišića, probleme sa zubima i facijalnim mišićima.

To se manifestuje u periodima života kada smo sve dalje od učenja životne lekcije koja je za nas ključna. Tokom života se učimo disciplini, rutini, držanju obećanja prema sebi i kontroli svoje ličnosti. Za sebe uvek imamo neko pravilo koje nismo ispoštovali. Ova strogoća, tužni pogled i ozbiljnost je drugima lako uočljiva.

Učimo da se opustimo i manje stegnuto pokazujemo okolini ko smo. Visoki ciljevi koje smo sebi postavili uvek nam deluju nedostižno jer nam je potrebno mnogo više nego drugima oko nas da bi ih ostvarili. Mladoliki izgled se zadržava, ali ostaje i stidljivnost, sumnja u sebe, sklonost kritikovanju. Rigidnosti prema sebi podriva samopouzdanje i susrećemo se sa starijim kojih se plašimo. Porodica traži da uložimo veliki trud u izgradnju integriteta.

Pedantnost i davanje maksimuma kao i spremnost da se otvorimo pred drugima i budemo to što jesmo karakteriše drugi deo života. Sa godinama se osećamo mnogo bolje u svom telu i u svom životu. Što smo stariji sve više prihvatamo sebe a onaj tužni pogled u mladnosti zamenjuje pogled osoba koja je izgradila sebe. Sada je to osoba koja čvrsto stoji na zemlji bivajući primer drugima.

Saturn u II kući

Finansijska stabilnost može biti odložena. Čak i kada imamo novca osećamo da nam to nije dovoljno. Odgovorno ponašanje prema novcu je osnova iako se u prvom delu života doživljava kao restrikcija. Ulaže se trud u obrazovanje pa što više učimo time i poslovno napredujemo i otvaramo se za bolju zaradu. U nama postoji strah od nemanja kao i da ćemo ono što imamo izgubiti. Ipak, novac dokle god služi kao merilo naše vrednosti i samopouzdanja nikad nije u dovoljnoj meri prisutan.

Kvalitet života nije na nivou na kom bi želeli. Učimo se štednji kao i racionalnom korišćenju onog što imamo. Često imamo nekretnine, stare kuće i imanja, ali fizički novac je ono što mi želimo. Ulaže se veliku trud da poboljšamo svoje finansije. Smisao ovog položaja je da izgradimo samopouzdanje i promenimo lične vrednosti ako nas one lišavaju i ograničavaju. Potrebno je kontrolisati hormone i redukovati ishranu. Periodični post se preporučuje. Oosba kroz hranu stiče svest o tome kako da poboljša kvalitet života.

Štednja radi nekog većeg cilja pomaže nam da steknemo snagu i smirenost potrebnu da popravimo svoju finansijsku sitaciju. Ipak, novac se stiče kako starimo, a može se ulagati i u kupovinu nekretnina. Kada shvatimo da novac ne može da kupi osećaj sreće i mira, kada taj osećaj možemo naći u sebi uprkos okolnostima tada bivamo nagrađeni većom količinom svega što nam je potrebno. Upravljanje resursima, što ličnim što enegetskim biće ključno naučiti za integraciju ovog položaja.

Saturn u III kući

Teške misli ili poteškoća da izrazimo ono što želimo, strah od javnog govora  i donošenja važnih odluka može biti prisutno. Postoji sumnja u količinu znanja i inteligenciju uz strah da ne znamo dovoljno. Tokom života učimo da budemo fleksibilni, da menjamo mišljenje kao i da komuniciramo sa drugimo sa lakoćom. Učenje nam pada teže i lakše se mentalno zamorimo. Preseljenja se obično odbijaju jer traže promenu našeg ponašanja i komunikaciju sa novim ljudima. Tokom života učimo da bolje komuniciramo sa članovima porodice i okolinom.

Postoji tendencija da prijateljstva traju dugo, ali je komunikacija na lošijem nivou nego što želimo. Osećamo da nismo dovoljno kompetentni svaki put kada se uči nova veština. Upravo nam ulaganje energije u učenje nekog stranog jezika ili sviranje instrumenta može mnogo pomoći. Rigidni stavovi i izričitost nam neće biti od pomoći kao ni depresvino razmšljanje koje je često. Suvoparni razgovori, ponavljanja, odlaganje, pogrešne odluke, previdi u komunikaciji i vožnji mogu obeležiti prvi deo života. Sve je to u cilju da naučimo da ne budemo melanholični, da manje sumnjamo i da ne brinemo toliko.

Potrebno je osvestiti koji stavovi vode do pogrešnog ponašanja i greški koje se ponavalju. Treba preduzeti odgovornost za svoje odluke. Stare astrološke knjige napominju povrede šake i ruku, koje mogu biti znak da smo dalje od onog što treba da naučimo. Energetska astrologija kaže da to ukazuje i da odbijamo da čujemo drugu stranu.

Tokom druge polovine života bivamo mnogo spremniji da dvosmerno komuniciramo čineći od onih koji su nam bili neprijatelji nove prijatelje i istomišljenike. Ovaj položaj se može kanalisati u pisanje, pripreme predavanja i učenje. Ovo je jedan od načina da ovaj položaj postane naša prepoznatljiva osobina. Možemo da postanemo stručnjak za određenu oblast ako uložimo u učenje, a ne da komunikacija bude nešto što nas koči.

Saturn u IV kući

Porodica i koreni su bolna tačka kroz koju učimo najvažnije lekcije. Postoji velika briga za roditelje i želja da nas oni bezgranično vole. Ipak, to nismo u detinjstvu dobili na način koji smo želeli. U prvom delu života teško pronalazimo zajednički jezik sa roditeljima. Činimo sve da nismo kod kuće, ali nas nešto veže za mesto rođenja.

Porodična nekretnina nas opterećuje jer je njena prodaja komplikovana i usporena. Nekretnina nam stvara troškove jer je u lošem stanju. I dalje nas nešto vezuje da budemo tu. Osećamo se u hladno i tužno kad smo kod kuće, sećajući se na neki stari događaj koji je ostao zabeležen na nivou porodične karme.

Iako je asmosfera u kući stroga i restriktivna ona nas uči odgovornosti prema članovima porodice. Što pre razrešimo odnose sa roditeljima lakše će nam biti da stvorimo svoju porodicu. Čak i kada stvorimo svoju porodicu ako nismo integrisali ovaj položaj u nama postoji tuga i usamljenost jer smo bili napušteni u detinjstvu. Potrebno je da naučimo da damo baš ono što nismo imali. Treba da oprostimo roditeljima i familiji, gradeći stabilnije i odgovornije odnose sa njima.

Lišenost topline porodičnog doma u nama nalazi razloge da tu ljubav i toplinu ne uputimo nekom drugom. Bolest roditelja, troškovi i ulaganja u posede nas opterećuju učeći nas da promenimo navike stečene u porodici. Iako se ove navike sporo menjaju potrebno je da uložimo trud da svoju porodičnu priču sredimo i stabilizujemo. Tek tada ćemo shvatiti da nam je porodica oduvek bila podrška i potpora.

Saturn u V kući

Kreativni i umetnički hobi može postati naš posao ako se uloži veliki trud, disciplina i strpljenje. Često se kroz kreativnost, glumu, umetnosti ili muziku, pronalazi način da se olakša težina života. Postoji sklonost improvizaciji u odnosu na pravo učenje, koje se kao i disciplina izbegava. Ako nema izražene rutine da se nešto uvežba već se teži slobodi, gubi se šansa da se postigne uspeh.

Ovaj položaj u nama budu jako veliku potrebu da nas vole, da na obožavaju i da smo omiljeni. Postajemo showman koji zabavlja sve i deluje kao da mu je sve super. U četiri zida tuga postaje očigledna jer zabava ne gasi osećaj tuge u srcu. Ulazi se iz veze u vezu, od jednog do drugog interesovanja sve u cilju da nam nešto odagna bol. Život nas tera da se odlučimo za jednu ljubav, jedan hobi, za disciplinu i odgovornost prema svojim i tuđim emocijama.

Dešava se da smo okrutni prema drugima u ljubavi ili mi doživljavamo da nas neko povređuje. Što smo odgovorniji bili u ljubavi tokom mladosti lakše uspevamo da ostvarimo uspeh u ovoj oblasti života kasnije. Ako smo se poigravali sa drugima, ako smo im naneli bol, poteškoće u ostvarenju emotivnih  želja postoje sve dok ovu lekciju ne naučimo.

Odbijanje se teško doživljava. Kroz život se suočavamo sa tim i to nas mnogo boli. Odjednom ništa ne znači ona gomila ljudi koja nam tapše. Ljubavne priče se raspadaju ili su sa onima koji ne znaju kako da vole. Biramo one koji imaju neku veliku tugu u sebi ili pate. Dokle god se ozbiljne veze odbijaju do tada Saturn u ovom položaju doživljavamo kao tugu i razočaranja. Saturn u kućama ne mora ceo život da bude problem, pa je u ovom slučaju detinjstvo i ono što se tada dešavalo tema od koje zavisi dalji odnos prema ljubavi i sreći.

Koja je lekcija ovog položaja?

Potrebno je da naučimo da volimo sebe i da slobodno izražavamo emocije. Neophodno je da se suočimo sa nekim događajem iz detinjstva koji nam je i dalje razlog zašto ne možemo da imamo ljubav. Gubitak u detinjstvu što se više integriše pomaže da bi mogli da imamo svoju porodicu i dete. Dokle god se to ne uradi do tada se ova oblast ,,odlaže“. Jako želimo da imamo dete, ali nikako do toga ne dolazi. Nismo još uvek naučili da budemo odgovorni prema sebi i da poštujemo svoje emotivne granice.

U određenim slučajevima osoba nema decu, jer to doživljava kao gubitak svoje slobode. Sve vreme bežimo od sebe i sopstvene nedovoljnosti da volimo svim bićem. Dolazimo u kontakt sa karmičkim ljubavima u kojima jasno postavljamo granice bežeći od ovih osoba. Čak i kada oko nas nema nikog ko nam govori da smo super kada integrišemo ovaj položaj spremni smo da osetimo šta znači odgovorna i zrela ljubav.

Saturn u VI kući

Rutina i disciplina u radu kao i odnosu prema zdravlju i svakodnevnim navikama je ključna. Ipak, baš u ovoj oblasti život možemo odbijati da budemo disciplinovani. Zdravstveni problemi se tada javljaju i traže da se navike promene. Bolest se u određenim slučajevima pojavljuje kao prilika da preduzmemo odgovornost prema svom zdravlju i odnosu prema fizičkom telu. Fizičke vežbe na redovnom nivou su osnova za integraciju ovog položaja.

Možemo biti suočeni sa problemima na poslu i duži period bez posla. Posao nam je težak, suvoparan i mukotrpon. Mogući su i problemi sa saradnicima i kolegama. Poteškoće se javljaju u onim oblastima koje su osnovne za svakodnevni život. Deluje da nas uvek nešto blokira iako ustvari nismo preuzeli odgovornost za sebe i svoje navike. Često je potrebno da se uloži veliki trud i strpljenje kao i poštovanje prema saradnicima da bi napredovali na poslu. Da bi se postigao napredak važno je da se ne otaljava kao i da se prihvati i podređena uloga koju kada usavršimo prelazimo na viši nivo.

Šta učimo sa ovim položajem?

Učimo da iscelimo karmičke dugove tako što brinemo o drugima. To ne sme da bude izgovor za nemar prema sebi i zapostavljanje zdravih navika. Hronični zdravstveni problemi biće zato manifestacija da nešto ne štima. Zdravlje traži da stanemo i realno pogledamo situaciju i svoje navike.

Pad imuniteta i bolovi u kostima kao rezultat napornog rada, loše ishrane osiromašene vitaminima i neslaganja sa kolegama na poslu je moguće dokle god se ne integriše ovaj položaj. Posao se ne voli ili nam je težak. Postoji nespremnost da učimo i menjamo način na koji smo navikli da radimo. To doprinosti problemima i onemogućava da živimo život u kojem čvrsto stojimo iza svega što činimo bivajući svesni posledica svega što smo uradili i što smo propustili da uradimo.

Saturn u VII kući

Ugovori moraju da se shvate vrlo ozbiljno naročito u vezi sa obećanjima datim na duži vremenski rok. Mnoge astrološke knjige napominju da ovaj položaj može da se manifestuje kao brak sa starijim partnerom ili osobom koja je ozbiljnija i stroža u odnosu na nas. Brak se dešava kasnije, a ako do njega dođe pre prvog Saturnovog povratka često vodi do razvoda. Teško se nalazi ravnoteža sa bračnim drugom, Poteškoće i problemi postoje i u dužim vezama. Osećamo se usamljeno i deluje da je veza samo forma. Nikako ne možemo da je ostvarimo na način koji je lagan.

Sve kreće od našeg stava u vezama gde je potrebno da preduzmemo odgovornost i uložimo puno energije u samu vezu. Tokom života učimo da brak na papiru ništa ne znači ako se stalno ne ulaže veliki trud da se veza sredi i ako se emocije ne shvate odgovorno. Tokom života učimo da odnosi ne moraju da imaju težinu i gorak ukus, već da ispunjavanje dužnosti učvršćuje odnos. Najvažnije lekcije uče se kroz odnos sa drugima koji predstavljaju našu senku koja nas povređuje, ne ti ljudi. Oni samo igraju ulogu koju smo ih mi namenili da bi uvideli da konflikt koji postoji spolja kreće iz unutra.

Ljubavne lekcije

Postoji tendencija da se ostaje u vezi i kada stvari nisu idealne na taj način prihvatajući žrtvu i lišavajući sebe mogućnosti da sa nekim drugim izgradimo odnos koji će doneti zadovoljstvo. Veze se dugo prekidaju zbog odgovornosti koju osećamo prema partneru kao i zbog straha od samoće. Konačni prekid veze je nalik odstranjivanju jednog dela nas, koji još uvek ne umemo da pustimo iako nas povređuje.

Saturn u kućama konkretno u ovom slučaju u sedmoj ukazuje na oblast koja donosi karmičke lekcije koje se tiču drugih ljudi i odnosa koji se formiraju sa njima bilo da li se radi o ljubavi ili poslu.

U drugoj polovini života stičemo svest o ponašanju koje nas vodi ka stabilnosti u odnosima. Partner nas tada upotpunjuje na način koji nas oslobađana gradeći jak odnos koji može da pobedi sve. Mi smo sada snagu pronašli u sebi ne u partneru. I naučili da živimo i bez njega. Dokle god kroz partnera gradimo svoj integritet, život nam može donositi okolnosti da moramo da ostanemo bez njega i bivamo napušteni.

Saturn u VIII kući

Potrebno je da naučimo da opraštamo i da se prepustimo živout umesto da budemo skloni kontroli. Briga o novcu može nas voditi u bolest, što je još jedna pokazatelj da nismo u ravnotežu sa svojom energijom. Žene mogu imati veliki strah od trudnoće, do koje teže dolazi ili se javljaju komplikacije. Porođaj može biti kritičan ako nismo naučilli da se pustimo životnim promenama.

Veliki strah od smrti i svega što nas okreće ka mistici života koja je neuhvaljiva i nemoguće ju je kontrolisati, pa nas time i praši. Seksualnost i bračni život nose sa sobom razočaranja dokle god u nama postoji crta ličnosti koja odbija da se oslobodi kontrole.

Moguće su ozbiljne operacije koje su način da iscelimo sebe. One su znak velikih blokada i disbalansa u energiji. Poteškoće sa nasledstvom, kao i gubitak i nesrećne okolnosti sa nekretininama još jedan su vid manifestacije ovih lekcija. Tokom druge polovine života učimo da održimo mir u trenucima krize.

Možemo biti odlični psiholozi na taj način pokušavajući da pomognemo sebi. Ono što je potrebno razumeti da će sve životne krize služiti kao okvir da bi naučili ono što je potrebno u ovom životu. Dokle god to ne uradimo krize će se prolongirati pa time i donositi nove probleme. Sve ovo se nesvesno bira i dolazi iz naše psihe.

Šta je potrebno naučiti?

Potrebno je potpuno da odbacimo staru ličnost i strahove koji nas i dalje blokiraju. Bolesti zavisnosti i duboko poniranje u sebe uz nesposobnost da se povežemo sa drugim na zaista intimnom nivou je prisutno. Stare emotivne situacije i dalje ostavljaju rane u nama. Nismo spremni da menjamo obrasce ponašanja. Teško nam je da uspostavimo pravu intimnost. Biramo partnere koji odbijaju da se menjaju pa odnos stagnira i stoji u mestu.

Stalno tragamo za razlozima i uzrocima dešavanja u našem životu koji bi nam bili izgovor zašto nešto nismo mogli da ostvarimo. Bolni gubici uče nas da moramo da prođemo kroz metaforičku smrt. Dokle god to ne uradimo mogući su finansijski gubici i krize u braku. Poverenje je problem. Finansije jasno pokazuju koliko smo naučili da se oslonimo na sebe i koliko smo daleko stigli u integraciji Saturna u natalu.

Saturn u IX kući                                                                  

Važno je da ako smo započeli sa nečim da to i završimo kao i da se držimo moralnog kodeksa koji smo izgradili. Potrebno je da poštujemo svoju životnu filozofiju i da nam ona pomaže da stegnemo integritet. Odnos prema Bogu i duhovnosti prolazi kroz preispitivanja i sumnju. Opiremo se svemu što ne vidimo i što ne možemo da kontrolišemo i izmerimo.

Postoji teškoća da se povežemo sa Univerzumom. Duhovna učenja u prvom delu života odbacujemo iako su ona ključna da bi iscelili ovaj položaj. Osećamo da nam pojedina životna uverenja koja smo nasledili od porodice donose bol ili ih doživljavamo kao teret.

Potrebno je da uložimo trud u učenje, studiranje i spiritualnost. Poteškoće u inostranstvu nas suočavaju sa različitim sistemima uverenja i kulturama kojih smo u nekom prethodnom životu bili deo. Život nam može obeležiti strogi učitelj koga upoznajemo u trenutku kada nam je teško da poštujemo svoju životnu filozofiju jer ne uspevamo da iskoristimo znanje koje smo stekli do tada. Depresivnost i gubitak životne svrhe sa kojima se povremeno možemo suočiti put su da naučimo da se ne osećamo napušteno već podržano i da sve u našem životu radi za nas.

Saturn u X kući

Prepreke nas vode do uspeha. Kroz njih učimo da se fokusiramo na predani rad. Konzervativnost i tradicionalni pristup poslu i sporo napredovanje do položaja koji želimo je prvi nivo lekcija koje usvajamo. Sukobi sa ocem bude u nama osećaj da nikad nismo dovoljno dobri. Strogi smo prema sebi. Drugi nas doživljavjau kao ozbiljne i krute a vrlo često i rigidne.

Tek nakon prve polovine života dolazi do uspeha u karijeri ako smo uspeli da naučimo da preuzimamo odgovornost za svoje postupke. Ako nastavimo da ulazimo u konflikte sa nadređenima i ako ne poštujemo strukturu koja postoji na nivou firme ili sistema kojem pripadamo suočavamo se sa gubicima i velikim problemima.

Želja da kontrolišemo životne okolnosti je jaka kao i strah od neuspeha. Tek u drugoj polovini života shvatamo da iako je otac puno tražio od nas time nas je učio kako da steknemo autoritet u poslu. Iako nam može delovati da se poslovni uspeh ostvaruje sporo, kada ga ostvarimo imamo mogućnost da dugo budemo na položaju koji ima vid statusa i odgovornosti. Naporan trud biva nagrađen samo ako smo na putu do vrha bili fer i disciplinovani. Ako smo se služili sredstvima da do tog vrha stignemo na kvarno, u tom slučaju sve nam biva oduzeto pa u drugoj polovini života krećemo od nule.

Saturn u kućama ukazuje na mesto neophodne discipline koja je u ovom slučaju svakako neophodna za uspeh.

Saturn u XI kući

Malo prijatelja ili problemi sa njima, ali oni koji su tu ostaju za ceo život. Gubici kroz velike grupe ljudi/udruženja i osećaj da nemamo prava da ostvarimo svoje želje i snove. Učimo da svoje ciljeve realizujemo kroz realistično delovanje. Pogrešni ciljevi nas odvlače dalje od ostvarenja koji želimo i koja i dalje ostaju na nivou snova. Napredak i uspeh se ostavljaju za neke bolje dane pa biramo da se fokusiramo na novac a ne na puste želje.

I kada smo okruženi drugima osećamo se usamljeno. Kao da ne možemo da se uklopimo a oprez je potreban i kome pričamo o svojim planovima. Osećamo da nemamo potrebnu podršku okoline i da smo na pogrešnom mestu. Moramo da naučimo da ne zavisimo od tuđe pomoći i da budemo samostalni.

Prijateljistva sa starijim osobama nas uče da je potrebno da se opustimo i budemo to što jesmo. To nam je teško, pa gubimo priliku da nas prijatelji u potpunosti upoznaju. Krutost i zatvorenost u ponašanju suočava nas sa greškama koje smo napravili u prošlosti. Potrebno je fokusirati se na doprinos i davanje zajednici i onima koji su ugroženi. Rad i žrtva za one koji nemaju donosi nam prilike da osvestimo da smo uspeli da preuzimajući odgovornost za svoj život pomognemo ne samo sebi, nego i drugima oko nas.

Saturn u XII kući

Dubiozan rad i istraživanje način je da ovaj položaj integrišemo i iz njega izvučemo maksumim. Postoji teškoća da se prepustimo životu pa ostajemo u odnosima koje nam ne služe. Osećamo kao da smo u nekom delu života blokirani i za to krivimo okolnosti. Poricanje životne istine ako se ona ne može izmeriti ili videti je čest vid manifestacije ovog položaja. Saturn u kućama pokazuje tačku koju osećamo kao blokadu pa je u ovom slučaju ona nesvesna jer je u XII kući.

Moguća klaustrofobija ili komplusivno opsesivni poremećaji, strahovi i bežanje u neki porok. Zaglavljenost u  životu u nekoj situaciji koju smo prerasli a koja nas i dalje povređuje iako smo nemoćni da je odbacimo. Deluje nam kao da se vrtimo u krug i dalje osećajući teret povreda koje su se desile davno. Teško nam je da se emotivno otvorimo. Sve nam ide teže nego drugima, barem je to naš životni stav. Postoji velika želja da osetimo bliskost i intimnost i duboko povezivanje. To ne uspevamo dokle god negiramo duhovni aspekt života.

Mogući izazovi

Nedostaje nam kontakt sa kreativnim i imaginacijom. Nesvesno biva blokirano uz jak otpor prema meditaciji jer u prvi mah ona izvači upravo te blokade na svetlo. Teško nam je da se posvetimo sebi i budemo u tišini bez TVa, muzike i uređaja koji čine da osećamo da ipak nismo samo, ali nam onemogućavaju da čujemo sebe.

Samoća nas boli, iako baš u nju bežimo kada nam je život daleko od onog što želimo. Usamljenost pojačava teret koji osećamo. Trudimo se da na to zaboravimo i tražimo načine da se zabavimo, koji samo kratko donosi olakšanje. Ipak, kada ovu veliku energiju koristimo za poslove u kojima pomažemo i bezuslovno dajemo drugima a koji traže izolaciju uspevamo da osećaj praznine ispunimo svrhom.

Saturn u kućama treba povezati sa položajem u znaku, kao i položajem vladara i aktuelnim tranzitima.

[/fusion_text][fusion_accordion type=““ boxed_mode=““ border_size=“1″ border_color=““ background_color=““ hover_color=““ divider_line=““ title_font_size=““ icon_size=““ icon_color=““ icon_boxed_mode=““ icon_box_color=““ icon_alignment=““ toggle_hover_accent_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][fusion_toggle title=“Saturn i hermetički principi savršenog života“ open=“no“]

Saturn i hermetički principi savršenog života

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=“20 Karmičkih zakona za isceljivanje Saturna“ open=“no“]

20 KARMIČKIH ZAKONA ZA ISCELJIVANJE SATURNA

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Povezani članci

PLUTON I VLADANJE SOBOM

Kada aktivirate natalni Pluton spremni ste da život gledate očima alhemičara. U ovoj planeti krije se vaša ključna životna strategija. Sa Plutonom je sve kompleksno. A obično se tiče afera u koje smo se upetljali i koje su povezane sa nekom dubokom ranom. Pluton u aspektima vodi trnovitim putem do autentičnog ja i posvećenosti ciljevima koji prevazilaze ovu inkarnaciju, gde smo nekada zgrešili i pogrešili ali sada ispravljamo.

Pročitaj više

Smisao astroloških analiza

Jedno od pitanja sa kojim započinjem skoro svaku konsultaciju, pogotovo ako je osoba prvi put kod mene, je da pitam koja su očekivanja od analize i razgovora sa mnom. Analize dolaze u raznim oblicima i formama. Postoje natalne karte u kojima je sve jasno. Ili koje samo tako deluju. Ima i onih koje su kompleksne i dolaze u slojevima metafora i simbola. Ili odmah vode do suštine.

Pročitaj više

Natalne inkonjunkcije & neproživljen život

Šta je inkonjunkcija? To je aspekt koji ukazuje na tenziju, nekompatibilnost energija planeta koje su uključene i nelagodu u kućama u kojima se one nalaze. Obično ove kuće imaju poveću dozu stida, neprijatnosti i komplikacije. U ovom aspektu od obe planete se traži prilagođavanje, ali se to većinom izbegava. Tačnije ako vlasnik natalne karte neće da se menja.

Pročitaj više