TRANZITI NA RAZVOJNOM PUTU LIČNOSTI

Maja Lazić
april 19, 2023

TRANZITI NA RAZVOJNOM PUTU LIČNOSTI

Tranziti:

Postoje više vrsta astroloških tranzita. Ima tranzita koje svi prolazimo i koji predstavljaju astro-energetsku klimu vremena u kojem živimo. Ovi tranziti bazirani su na kretanju planeta određenom brzinom kroz znake.

Pošto se zna koliko je vremena potrebno da planeta prođe ceo zodijak tačno se zna u kojim godinama života se određene promene dešavaju. Ovo nam pomaže da razumemo tranzite koje prolazimo prema godinama života. Oni su neophodni jer nam pomažu da se naša prava ličnost razvije, ojača i afirmiše.

Ovi tranziti mogu da formiraju aspekte sa drugim natalnim planetama. To su individualni tranziti koji se tiču vaše ličnosti. Oni ne zavise od godina već od vašeg astro-energetkog potpisa pri rođenju. Tako u zavisnosti od vaših natalni planeta, jedna osoba može određeni tranzit proći kao beba, a neko u zrelim godinama, poznoj starosti ili nikad. Ovi tranziti vezani su za naše specifične lekcije koje je Duša izabrala da nauči u ovom telu.

Ostali jedinstveni tranziti vašeg života

Postoje i tranziti koji su vezani za vaše natalne kuće i koji su vrlo bitni jer predstavljaju ključnu rekonstrukciju karaktera. U ovom tekstu ću obraditi samo neke od tranzita koje svi prolazimo prema uzrastu kao i ključne tranzite prema kućama.

Individualne tranzite možemo odrediti samo na osnovu vaše natalne karte tako da se njima neću baviti u ovom tekstu. Oni će svakako dati kontekst za sve tranzite o kojima će ovde biti reči. Zbog retrogradnog kretanja planeta, godine navedene u tekstu uzmite sa zadrškom jer za vas to može biti oko godinu dana kasnije ili ranije u odnosu na navedenu godinu.

Kako su tranziti ciklični potpuno je jasno da ako se stalno javljaju isti priblemi, nismo naučili lekcije koje su bitne za nas. To znači da ne prihvatamo odgovornost i ne koristimo optimalno energiju i resurse koje smo dobili. Nerešeni problemi iz jednog tranzita prenose se na druge. To što je tranzit završen ne znači da je karmička lekcija naučena.

Jupiterovi tranziti

Ovi tranziti se dešavaju na svakih 12 godina. Što znači da ih prolazite sa 24, 36, 48, 60, 72, 84 i 96 godine života. Ovi tranziti predstavljaju vreme rasta, uživanja, uspeha i mudrosti. Tada vam se može pružiti nova poslovna prilika, možete osetiti da imate podršku okoline i bitnih ljudi ili možete ostvariti nešto važno.

Jupiter označava lakoću i rast, ali isto tako ne daje uspeh ako nismo uložili trud. Zavisno od uzrasta, konteksta i kuće u kojoj je natalni Jupiter, tranzit je vreme kada nas prati sreća i kada razumemo prošla dešavanja. Uviđamo da nam je iskustvo čak i ono neprijatno pomoglo da rastemo.

Na primer, dete sa oko 12 godina stiče svest i znanje o životu kroz školu i različita interesovanja. Možda prvi put putuje u inostranstvo ili postiže uspeh u nekom predmetu. Tada razvija znanje o kulturi i vremenu u kome živi. Sa 24 godine može sebi da priušti na ima auto, započne neki bitan posao, ima dete. Sa 60 to može biti penzija, unuci ili nasledstvo.

Plodovi truda i radost povezuju se za dubljim razumevanjem života nakon bolnih situacija. Zato za Jupitera ne vezujemo samo lepe stvari već uvećavanje energetskog kvaliteta kakav je zateknut kada tranzit počinje. Sa 84 godine osoba sumira svoje životne lekcije, prenosi ih unucima i sa većom mudrošću pristupa životu.

Saturnovi tranziti-kvadrati

Prvi bitan Saturnov tranzit je kvadrat oko 7. godine života. To je vreme odrastanja, novih odgovornosti i obaveza u školi i kući. Neko dobije brata ili sestru o kojima mora da brine. Neko u to vreme svedoči izazovnom odnosu roditelja. Kvadrat će se ponoviti oko 21. godine kada neko završi školovanje suočavajući se sa novim izazovima. Osoba uči da bude odgovorna za sebe i svoje postupke i konstruktivno savlada prepreke. Disciplina, više obaveza kao i zrelost su rezultat ovog tranzita.

Treći kvadrat dešava se oko 35.-37. godine života. Osoba tada više počinje da brine o zdravlju, prihvata nove odgovornosti na poslu ili u porodici. To je vreme kada se součava sa realnim životom koji je možda do tada ignorisala. Kvadrat traži prilagođavanje koje obično podrazumeva da ćemo morati više da se potrudimo i uložimo energiju.

Osoba shvata da sa nekim ponašanjem ili navikama mora da prestane i da mudrije koristi resurse, pogotovo vreme što će je voditi ka uspehu. Četvrti kvadrat se dešava oko 51.-53. godine života kada osoba ponovo treba da reši neki izazov koji je čini nelagodnom. Prioriteti se menaju i promene mogu biti moguće u bitnim životnim oblastima.

Peti kvadrat se dešava oko 67.-68. godine života kada se osoba ponovo može suočiti sa nekom poteškoćom koja traži veći trud, ulaganje i drugačiji odnos prema sebi i životu. Osoba dobija nove dužnosti, brine o bolesnim roditeljima ili ostaje sama pa se suočava sa drugim praktičnim pitanjima koja je uče o granicama i kvalitetnijoj upotrebi vremena…

Ostali bitni tranziti Saturna

Sa oko 9-10 i 19-20 godina Saturn formira trigon koj služi da ojačamo svest o sebi. Osoba tada mora više da se posveti učenju, školi i obavezama. Deluje da se u tome bolje snalazi. Odrastanje i odluke o daljem školovanju karakterišu ovo vreme. Prvi posao ili discipina mogu biti povezani sa ovim ciklusom. Nakon toga trigon ponovo prolazimo u trećoj i četvrtoj deceniji života što nam pomaže da razumemo iskustvo koje smo stekli i popravimo oblasti sa kojima nismo zadovoljni. Ovo je vreme izgradnje koje nas čini podržanim i sigurnim u sebe.

Sa oko 14 godina nastaje tenzija pod opozicijom i osoba može biti suočena sa izazovom, potrebom da se više trudi i zalaže za ono što joj je važno. Tada mnogi imaju sukob sa autoritetom, popuste u školi i upadaju u svađe sa okolinom i roditeljima. Druga opozicija se dešava oko 44.-45. godine kada osoba može biti suočena sa novim izazovima i biti pod pritiskom. Treba da izabere šta je zaista vredno truda, a šta je više ne podržava.

Treća opozicija se dešava oko 74.-76. godine kada treba više da brine o fizičkom telu i zdravlju praveći drugačije životne izbore. Mnogi se tada osećaju usamljeno ili razočarano životom. Saturnov povratak prvi put prolazimo sa oko 28-30 godina i ponovo sa 58-60. To je vreme kad smo fokusirani na postugnuća i karijeru. Tokom prvog tranzita neko se udaje, dobija decu, podigne kredit, kupuje stan i kreće da gradi sebe.

Drugi tranzit može više biti fokusiran na ponovno definisanje sopstva, odluke o tome šta je bitno i redefinisanje životnih prioriteta. Osoba životne lekcije može da sumira i odluči kako da iskustvo iskoristi za unapređenje života i izgradnju nečeg što će je podržati. Mnogi tada shvate da treba da se bave zdravljem, fizičkim telom, naprave krupne promene i drugčije postave ciljeve ili češće kažu ne. Neko će i po treći put proći ovaj tranzit…

Uranovi tranziti

U ranim dvadesetima osoba prolazi kvadrat gde se javlja želja za oslobađanjem od obaveza i većom samostalnošću. Osoba želi da napravi promenu, ali je suočena sa stresom ako do te promene ne dođe. Ovo je vreme potrage za autentičnošću. U kasnim dvadesetima godinama osoba ima prvi trigon kada bolje sebe razume. Suočava se sa prilikama da rizikuje da bi ostvarila nešto pozitivno u svom životu.

Uranova opozicija dešava se oko 41.-44. godine života što predstavlja trenutak  kada biramo slobodu i svesniji život. Obično tome prethodi kriza, šok, iznenađenje i velika promena koja ruši dotadašnji temelj života. U pedesetim godinama osoba prolazi trigon koji predstavlja nove prilike i šanse za razvoj. Lakše materijalizije ciljeve ako se otvorila i hrabro ispoljava svoju prirodu.

U ranim šezdesetim godinama doživljavamo drugi kvadrat i to je vreme kada želimo promene ili kada se bunimo protiv okolnosti koje ograničavaju našu slobodu. Osoba se tada može suočiti sa nekom neočekivanom situacijom koja čini da se oseća razočarano i otsečeno od okoline. Uranov povratak se dešava oko 84. godine života noseći novo ,,detinjstvo’’ gde osoba kanališe energiju u dublje razumevanje života, duhovnosti i veći osećaj slobode.

Neptunovi tranziti

Između 39.-42. godine života osoba prolazi kroz kvadrat Neptuna gde se može suočavati da izazovima koje je ignorisala i otvoriti se za veće razumevanje života. Osoba se može suočiti sa razočaranjem, isceljenjem i bolestima u porodici zarad mudrije upotrebe energije koja je otvorena za prepuštanje i opraštanje.

Osoba uči da ne bude rigidna, da oprosti i pronađe dublje značenje dešavanja u svom životu. Obično većina tada na bolna iskustva iz prošlosti počinje da gleda sa drugačijim očima. U 82. godini osoba prolazi opoziciju kada se prepušta, predaje i mudrije sagledava životne lekcije i bitne odnose. To je vreme za duhovnost i oproštaj voljenima.

Plutonovi tranziti

U kasnim tridesetima dolazi transformišuće vreme kvadrata sa Plutonom. Osoba može napraviti krupne životne promene koje će dalje obeležiti njen život. Osoba se suočava sa krajem života koji je do tada vodila i nalazi se na prekretnici. To je vreme kada osećamo izazove u okolini, kada se menja ili gubi neko bitan što potresa sliku koju imamo o sebi i osećaj lične moći.

Tranziti na uglovima

Ovo su specifični vrlo važni tranziti pogotovo kada se radi o transcendentalnim planetama. Takvi tranziti koji se samo jednom u životu prolaze obeležavaju i trajno nas menjaju. Svako je u momentu rođenja ,,odabrao’’ koji će tranzit proći. Ovo jesu lekcije kada se borimo između tame i svetlosti. Tada možemo da biramo da nastavimo da živimo kroz lažnu ličnost ili da pustimo više svetlosti u auru.

Tranziti preko ascendenta su vreme novog početka vidljivog na fizičkom telu i u materijalnim okolnostima. Tada mnogi započinju sa novim poslom, stvaraju porodicu, sele se i osećaju veću ličnu moć. Tranzit zavisi od dešavanja koja su bila tokom tranzita 12. kuće kada je osoba isceljivala sebe i došla do kraja neke bitne životne lekcije. To je moglo biti vreme nemoći, karmičkih upliva i mraka gde je bila nesvesna puta kojim treba da krene. Osoba donosi odluke koje menjaju život kada planeta pređe ascendent.

Tranzit preko vrha četvrte kuće govori o vremenu povlačeNja, mira i introspekcije. Osoba raste, ali je to nevidljivo spolja jer se temelj njenog života redefiniše. Potrebna joj je tišina i vreme kada će introvertno sagledavati dotadašnje iskustvo. Osoba počinje snažno da oseća emocije koje je do tada potiskivala. Sve zavisi od dešavanja u trećoj kući kada je osoba bila ekstrovertnija, fokusirana na komunkaciju i okolinu a sada se okreće sebi.

Tada joj smeta buka, ne želi toliko dešavanja, kontakata sa ljudima i komunikacije svakog dana. Samo intimni prijatelji ostaju u njenom životu za razliku od vremena tokom boravka kroz treću kući gde je na kontakt sa drugima trošeno puno vremena. Osoba shvata šta joj je zaista bitno i potrebno. Emocije će joj to jasno pokazati.

Ostali važni životni tranziti

Tranzit preko vrha sedme kuće je vreme kada se dešava značajna promena u vezama i ugovorima. Osoba može da ima želju da sklapa nove kontakte i pokaže sebe u drugačijem svetlu. Postaje svesna ogledala koje joj okolina i partneri pružaju. Ako to ne vidi jasno biće neprijatno izneneđena ponašanjem važnih ljudi.

U zavisnost od toga šta se dešavalo tokom tranzita kroz šestu kuću kada je osoba brinula o praktičnim stvarima sada je više fokusirana na ljude. Tranzit kroz šestu kuću je mogao tražiti veću pažnju usmerenu na posao, zdravlje, obaveze i rešavanje situacije koja joj sada daje više prostora za kvalitetnije odnose sa drugima.

Tranzit na vrhu desete kuće je vreme kada osoba biva fokusirana na karijeru. To može značiti promenu, napredovanje, novi početak ili materijalizaciju uloženog truda. Osoba je fokusirana na svoju javnu personu, praktičnu upotrebu znanja i moć ličnosti koja želi da se više ispolji. Ovo je veoma oblikovano dešavanjima tokom tranzita kroz devetu kuću kada je osoba mogla menjati svoje uverenja, životnu filozofiju ili doživeti iskustvo koje je duboko potreslo njeno shvatanje života ili reputaciju.

Povezani članci

Smisao astroloških analiza

Jedno od pitanja sa kojim započinjem skoro svaku konsultaciju, pogotovo ako je osoba prvi put kod mene, je da pitam koja su očekivanja od analize i razgovora sa mnom. Analize dolaze u raznim oblicima i formama. Postoje natalne karte u kojima je sve jasno. Ili koje samo tako deluju. Ima i onih koje su kompleksne i dolaze u slojevima metafora i simbola. Ili odmah vode do suštine.

Pročitaj više

Natalne inkonjunkcije & neproživljen život

Šta je inkonjunkcija? To je aspekt koji ukazuje na tenziju, nekompatibilnost energija planeta koje su uključene i nelagodu u kućama u kojima se one nalaze. Obično ove kuće imaju poveću dozu stida, neprijatnosti i komplikacije. U ovom aspektu od obe planete se traži prilagođavanje, ali se to većinom izbegava. Tačnije ako vlasnik natalne karte neće da se menja.

Pročitaj više

Nesvesni Pluton i blokirana energija natalne karte

U natalnoj karti Pluton u znaku, kući, njegov vladar i aspekti pletu priču karme. Pluton je tačka gde nesvesno težimo da imamo moć zarad emocionalne sigurnosti. Problemi nastaju kada osoba ne zna kako da sigurnost ostvari bez da se nesvesno ponaša. Ako Pluton ima puno aspekata, ako je retrogradan i ima odnos sa Južnim čvorom daće ideju o lekcijama Duše.

Pročitaj više